PVI Industries förvärvar Laserkraft

PVI Industries förvärvar Laserkraft

PVI Industries (pviindustries.se) har förvärvat Laserkraft Bredaryd AB (laserkraft.se) av Lasersvit AB.

Laserkraft kommer att ingå i underkoncernen PVI Tube Forming och enligt avtalet förvärvas samtliga aktier i Laserkraft Bredaryd AB av PVI Tube Forming AB, ett helägt dotterbolag till PVI Industries.

Bolaget består av Laserkraft i Bredaryd och Eurosvit i Slovakien som tillsammans utgör en komplett underleverantör laserskärning, kantpressning, svetsning, bearbetning, ytbehandling och montering samt olika stödfunktioner.

Man producerar både sammansatta och komplicerade artiklar som passerar många operationer såväl som enkla artiklar med få operationer. Unikt för Laserkraft i Bredaryd är att de är först ut med Sveriges största lasermaskin, en kraftfull fiberlaser på hela 30 kW. Med den nya maskinen kan bolaget laserskära gods i upp till 25 mm tjocklek med god precision, vilket öppnar för nya affärsmöjligheter inom det tyngre industrisegmentet.

Laserkraft besitter djup kompetens inom plåtbearbetning och kompletterar övriga bolag inom vår koncern väl.
Det finns goda synergieffekter mellan Laserkraft och våra övriga bolag och vi ser många potentiella samarbetsmöjligheter. Vi ser också med tillförsikt fram emot den tillväxtpotential som investeringen i den nya 30 kW lasern innebär, denna kommer kunna bidra till stor kundnytta både i befintliga och nya samarbeten.

säger Anders Thålin, koncernchef för PVI Tube Forming inom PVI Industries.

Laserkraft har en bred kundportfölj, framgångsrika samarbeten och kännetecknas av hög pålitlighet, långsiktighet och kundkännedom. Företaget har ett gott renommé på marknaden både i Sverige och Slovakien. Jag ser fram emot att få fortsätta följa Laserkrafts framgångar som en del i teamet och fortsätta utveckla ett konkurrenskraftigt Laserkraft.

säger Per Vannesjö, ägare till PVI Industries.

”Både Laserkraft och Eurosvit befinner sig i ett skede med stark expansion. Med PVI som ny ägare tror jag att vi hittat en industriell ägare som kan hjälpa till att ta bolagen till en ny nivå. Efter 12 år som ägare känns det bra att kunna lämna över till en ny ägare med industriell kunskap och långsiktighet.”

säger Lars Olofsson, ägare till Lasersvit AB

PVI Industries är en industrikoncern med säte i Västerås som omsätter drygt 1550 miljoner kronor och har ca 680 medarbetare. Per Vannesjö, ägare till PVI Industries, är även tillsammans med familj huvudägare i två relaterade industrikoncerner, Inducore AB (www.inducore.se) och AnVa Industries AB (www.anva.se). Inklusive dessa koncerner är den samlade omsättningen ca 4,5 miljarder kronor med ca 2200 medarbetare.

PVI Industries förvärvar Laserkraft