Investeringar i maskiner och personal

Läs om Laserkrafts satsningar i både hårde och mjuka värden

De vässar spetskompetens med utbildning

EN VIKTIG VÄG TILL ÖKAD KONKURRENSKRAFT ÄR ATT STÄRKA ORGANISATIONEN INIFRÅN. LASERKRAFT INVESTERAR BÅDE I MASKINUTRUSTNING OCH KOMPETENSUTVECKLING.

Med en betydande andel kunder inom automotive har Laserkraft i Bredaryd vässat produktionen inifrån och ut för att vara absolut bäst på det man gör. Att alltid jobba med ny teknik är en viktig del.

Företagets enskilt största investering

Den nya 10 kW fiberlasern från Bystronic med ett automatiskt plåtlager från Antil är ett exempel.

– Det här är den enskilt största investering som företaget någonsin gjort och den för med sig en kapacitetsökning, både vad gäller volym och kvalitet, säger vd Christian Höglund.

Man har också utökat maskinparken med ytterligare en bearbetningsmaskin, en Mazak HCN 5000 II.

Men lika viktig är satsningen som Laserkraft gör på personalen i Bredaryd. Det handlar om kompetensutveckling inom områden som bland annat rör maskinteknik, mätteknik och ritningsläsning.

– För tredje terminen i rad genomför vi en fördjupad utbildning i samarbete med högskolan i Borås, berättar Christian.

Leanbaserat systematiskt förbättringsarbete

Utbildningen heter ”Träning i bättre produktion” och vänder sig till exempelvis produktionstekniker, produktionschefer, produktionsledare och personal inom kvalitet och logistik. Utbildningen bygger på ett leanbaserat systematiskt förbättringsarbete och har just nu flera deltagande företag i regionen.

– Här finns möjlighet för fler företag att ansluta sig, säger Christian. Kursdeltagarna gör fyra heldagar under terminen, då man träffas på medverkande företag för att också få en inblick i deltagarnas olika verksamheter. Förutom de fyra studiedagarna ingår hemuppgifter och projektarbeten som man genomför på sin egen arbetsplats.

”Vi blir ett mer sammansvetsat gäng”

Under hösten går utbildningen ”Utvecklande ledarskap” igång i samarbete med Malino Utveckling, Göteborg. Utbildningen vänder sig till alla chefer och innehåller personlig coachning. Under hösten kommer utbildningen också att genomföras för alla medarbetare på liknande grund – som träning i självledarskap.

– Vi vill ju bli ett mer sammansvetsat gäng samtidigt som vi lyfter vår kompetens. Och känslan hos personalen är väldigt positiv. Det märks att det här uppskattas, säger Linda Gustafsson.

Mångmiljonorder från storkund inom automotive

Laserkraft är bland annat leverantörer inom sheet metal segmentet till en av Sveriges stora tillverkare av tunga fordon, och man ser en fortsatt god orderingång under 2020 då man bland annat ska gå igång med en mångmiljonorder till en av de större kunderna.
– Med våra investeringar i maskinutrustning och kompetensutveckling kan vi fortsätta att leverera på topp vad gäller kvalitet och volym, säger Christian Höglund.

Läs hela artikeln på Gnosjöregionens hemsida:

https://www.gnosjoregion.se/foretag/laserkraft-bredaryd-ab/reportage/de-vassar-spetskompetens-med-utbildning

Investeringar i maskiner och personal