Automatlager

Investering i Automatlager förbättrar för flöderna

Laserkraft är i byggtagen! Just nu pågår byggnation inför vårt kommande automatlager som kommer effektivisera lagerhållning och förbättra internlogistiken!

Automatlager