Svetsning

Svetsavdelningen består av manuell svetsning och robotsvetsning, och är personellt vår största avdelning. Laserkraft är certifierat enligt svetsstandaren 3834-2 och alla svetsare på företaget genomgår svetsarprövningar årligen för att hålla sin licensierade nivå.

Inom manuell svetsning hanterar vi metoderna MIG, MAG och TIG samt punktsvetsning.

Robotsvets avdelningen består av fem robotceller, varav två är twin-robotar. För att minimera deformation samt svetssprut så har vi aggregat med Cold Metal Transfer (CMT).

Avdelningen ansvarar även för alla slipoperationer och borstgradning.