NC-bearbetning

Plåtartiklarna förädlas till högsta nivån i fem fleroperationsmaskiner.

Omfånget spänner från mycket avancerad fräsning till enkel bearbetning, t.ex. gängning.

Maskinparken ligger på en mycket god nivå och utvecklas kontinuerligt.