Ny Fiberlaser beställd

Laserkraft har beslutet att investera i en ny Fiberlaser för att öka kapaciteten i fabriken och bli ännu mer effektiva i vår produktion. Maskinen är en 10kW Fiberlaser från Bystronic som kompletteras med ett automationspaket för plåthantering.

”Nu ökar vi kapaciteten och höjer effektiviteten på vår laseravdelning” – Christian Höglund, VD Laserkraft

20181214_152245

Andreas Claesson, ASM Bystronic (t.v.) och Christian Höglund, VD Laserkraft (t.h.)

 

17 december 2018