Investeringar i Eurosvit

Ytterliggare investeringar i Eurosvit, Laserkrafts delägda bolag i Slovakien

  • Utbyggnation av befintlig fabrik med 2000m2, beräknat vara färdigt vid årets slut 2017. Efter utbyggnaden är fabriksytan 3500 m2.
  • Nyinvestering i en Laserskärmaskin Trumpf 2D Fiber. Totalt har vi nu tre Laserskärmaskiner.
  • Nyinvestering i en kantbockmaskin Trumph Trubend Series 7000. Den tredje kantbockmaskinen.
  • Nyinvestering  ien Faro 3D mätarm.

 

22 augusti 2017