kvalité

För Laserkraft betyder kvalitet att våra produkter, tjänster och rutiner upp-fyller kundernas, myndigheternas, våra anställdas och andra intressenters krav och förväntningar.

Vi har som mål att uppnå detta genom ett processorienterat och systematiskt arbete vilket inkluderar såväl produktkvalitet som miljö- och arbetsmiljökrav.

Hörnstenar i vår strävan att göra rätt från början, minimera fel och risker samt att upprätthålla levande rutiner för vår verksamhet är:

  • Metodiska och målmedvetna analyser och uppföljningar av våra processer och förhållanden.
  • System för att skapa engagemang och ansvarskännande hos alla medarbetare i ett framåtskridande kvalitetsarbete.
  • Målinriktade ständiga förbättringar.

 

Mätning – mätteknik
För precisionsdetaljer som kräver måttsättning inom specifika toleranser verifieras mått i en koordinatmätmaskin eller med en mätarm, båda utrustade med scannerfunktion.

Kvalitetskontroll
Mättekniken används även som kvalitetskontroll av producerade artiklar, där mått och toleranser behöver verifieras.

certifikat_9001-2008

certifikat_14001-2004

certifikat_iso-3834-2-2005